Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  

22 Mart 2018 / Perşembe | Görüntülenme : 1207

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

22 Mart 2018 Tarihli ve 30368 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yapılan değişiklikle; 

-Emsal navlun-sigorta uygulamasında 7108 pozisyonu için FOB şartı yerine, faturada belirtilen teslim şekli esas alınacak.

-DİR ,HİR gibi Ekonomik etkili rejimlerde başvurularda kullanılan izin formu kaldırılarak elektronik ortamda başvuru getirildi.

-Fasıl değişikliği olmamak kaydıyla savunma sanayi ve havacılık sektöründe kullanılan eşyanın ek-63’te belirtilen elleçleme faaliyetlerine tabi tutulmasına Bakanlıkça izin verilebilecek.

-Geçici olarak ithal edilen eşyanın süre uzatımı süre bitiminden sonra da yapılabilecek.

-Ek 24 de bulunan tahlil ücretleri ise arttırıldı.

-Tek Pencere Sistemi üzerinden verilen dâhilde işleme, geçici ithalat, gümrük kontrolü altında işleme ve hariçte işleme izinlerinin kullanılmamasından dolayı gümrük idarelerince iptaline 241 kapsamında usulsüzlük cezası getirildi.

  Sosyal Medya