Gümrükler Genel Müdürlüğü - Varış Öncesi Gümrük İşlemlerinden Yararlanacak Eşya Lİstesi yayımlanmıştır.  

24 Nisan 2019 / Çarşamba | Görüntülenme : 785

Gümrükler Genel Müdürlüğü - Varış Öncesi Gümrük İşlemlerinden Yararlanacak Eşya Lİstesi yayımlanmıştır.

Varış öncesi beyana ilişkin Gümrük Genel Tebliği (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) (Seri No:1), uygulama tarihi 23.04.2019 olmak üzere, 30664 sayılı, 23 Ocak 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Anılan Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında Tebliğ hükümlerinden yararlanacak eşyanın Genel Müdürlükçe belirleneceği ve Bakanlık internet sitesinde duyurulacağı ifade edilmiştir.

Söz konusu uygulamadan yararlanacak eşya listesi Ek-1’de, uygulamayla ilgili kılavuz ise Ek-2’de yer almaktadır.

Ek-1 için tıklayınızEk-2 için tıklayınız Kaynak: http://ggm.ticaret.gov.tr


  Sosyal Medya