Gümrüklerde Yaşanan Hukuki İhtilaflar !!  

08 Haziran 2016 / Çarşamba | Görüntülenme : 2528

Gümrüklerde Yaşanan Hukuki İhtilaflar !!

Son derece önemli konuların gündeme alındığı ve olumlu bir havada geçen söz konusu toplantının katılımcı bilgileri ve toplantı gündemi ekte bilginize sunulmuştur.


Katılımcılar,


Veysel MADEN  / Bölge Müdür Yardımcısı


Cemil CANYÜREK / Bölge Müdür Yardımcısı


Faruk ŞEN / Bölge Müdür Yardımcısı


Hüseyin KANBUROĞLU / Şube Müdürü


Habip YILMAZ / Kaçak İstihbarat Bölge Amiri


Serdar KESKİN / İGMD Yön. Kur. Bşk.


Nizamettin AĞAR / İGMD Yön. Kur. Bşk. Vekili


Mümin GÜNLER / İGMD Yön. Kur. Bşk. Vekili


Recai KARAKAZANCI / İGMD Genel Sekreteri


Mustafa SEZEN / İGMD Yönetim Kurulu Üyesi


Mehmet Memiş YILMAZER / İGMD Yönetim Kurulu Üyesi


Kutluhan TANISALI / İGMD Yönetim Kurulu Üyesi


Turhan GÜNDÜZ / İGMD Danışma Kurulu Üyesi


Esen YAĞCI / İGMD Danışma Kurulu Üyesi


Deniz Koyunoğlu / İGMD Mevzuat Komitesi Üyesi


H. Bülent ONARAN / Gümrük Müşaviri


Ziya AR / Gümrük Müşaviri


Halil ŞEKER / Avukat


İbrahim ÇALIŞKAN / / Avukat


Metin İLHANLI / Avukat


Ali DOĞAN / Avukat


Mecit ATEŞ  / Avukat


Aynur GENÇ / Avukat


Fırat SARI / Avukat


Ruşen BULUT / Avukat


Erkin Çağrı AKAY / Avukat


Fulya KATAŞ SAYLAM / Avukat


Ertürk ERSOY / Avukat


Merve MAVİLİ / Avukat 

GÜNDEM;


1-Zımni ret uygulaması ile ilgili olarak Derneğimiz tarafından Bölge Müdürlüğümüze yazılan 31.05.2016 tarih ve 2016/1821 sayılı yazımızda ki detayların gündeme alınmak suretiyle, sorunun olumlu biçimde uygulamaya geçirilmesine katkı sağlanması,


2-Vergi eksiklerinden asıl sorumlu olan firmaların  dava süreci esnasında bu firmalarını kapatıp  ortadan kaybolmaları sonucunda , sorumlu firma yetkilileri üzerinden alacak takibatı yapılmaksızın , müştereken ve müteselsilen sorumlu olduklarını gerekçe göstererek gümrük müşavirleri üzerinden öncelikli olarak tahsil etmeyi tercih etmektedirler.  Oysa ithalatçı firma ortaklarının, kişisel varlıklarından sorumlu oldukları boyutta kamu alacağının öncelikli olarak, şahsen bu asıl borçlu kişilerden tahsil edilmesi hususunun hukuk işleri servisine ifade edilmesi,


3-Asıl sorumlu ithalatçı firma yetkililerine yapılacak olan Tebligat ve icra aşamasında Gümrük idareleri dışında sivil muhafazanın aktif rol oynamasının etkisi olacaktır. Bu yöntemle, Gümrük Müşavirleri şirketlerine tebligata gerek bile kalmadan, kesinleşmiş kamu alacağı tahsilat yapılabilecektir.


4-Gümrük Kanunun 181. Maddesi hükümlerinin Gümrük Müşavirleri lehine uygulanması hususunda Bölge Müdürlüğü nezdinde girişimde bulunulması,


5-Seri No: 2 sayılı  Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri ) Madde 6 ‘da belirtilen şartların titizlikle göz önünde bulundurulmak suretiyle, gümrük idarelerinin yeknesak uygulamaya geçmelerinin temini için Bölge Müdürlüğü tarafından talimatlandırılması,


6-5326 sayılı Kabahatler Kanununun “ İŞTİRAK “ le ilgili 14 ncü maddesi kapsamında yapılacak değerlendirmelerde , Maddede belirtilen “ kasıt “ unsurunun mutlak surette tespit edilmesi, hususunda ilgili gümrük idareleri uygulamalarında bütünlük sağlanmasının temini,


7-Vergi mahkemelerinin verdikleri karar sonrasında bu karar kesinleşmeden gümrük idarelerinin gümrük müşavirliği şirketlerine ödeme emri düzenleyerek göndermesi,


Söz konusu toplantılarda görüşülmek üzere yaşadığınız sorunları derneğimize iletebileceğinizi hatırlatırız  BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ

  Sosyal Medya