İGMD Olağan Seçimli Genel Kurul Duyurusu  

05 Şubat 2019 / Salı | Görüntülenme : 1550

İGMD Olağan Seçimli Genel Kurul Duyurusu

İGMD Olağan Seçimli Genel Kurul DuyurusuDeğerli Üyelerimiz; Derneğimizin Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı 23 Şubat 2019 Cumartesi Günü Saat 10:30’da, İstanbul Tophane Kemeraltı Cad. No:35 Kalaycıoğlu İşhanı Kat:2’deki Cihan ANCIN Eğitim Salonu’nda, aşağıdaki gündem dahilinde yapılmasına, Bu toplantıda gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantının 16 Mart 2019 Cumartesi Günü Saat 10:30’da İstanbul, Harbiye Gümüş Cad. No: 4 Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Anadolu Oditoryum&Fuayeleri Salonu’nda, yine aynı gündem dahilinde yapılmasına karar verildi. Derneğimiz Tüzüğü’nün 18. Maddesi hükmü gereğince Sayın Üyelerimize önemle duyurulur.Saygılarımızla,İstanbul Gümrük Müşavirleri DerneğiYönetim Kurulu GÜNDEM:1.           Yoklama,2.           Açılış ve Başkanlık Divanı’nın teşekkülü ve Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,3.           ATATÜRK, Şehitlerimiz ve Meslektaşlarımızdan ebediyete intikal edenler için Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,4.           Yönetim Kurulunun 2018 yılına ait Faaliyet Raporu ve Mali Raporlarının sunumu ve müzakeresi,5.           Denetleme Kurulu Raporlarının sunumu ve müzakeresi,6.           Yönetim Kurulunun İbrası7.           Denetleme Kurulunun İbrası8.           2019 yılı Muhammen Bütçesinin görüşülmesi, kabulü ve fasıllar arasında Yönetim Kurulu’na aktarma yetkisinin verilmesi,9.           Seçime katılan grupların temsilcilerinin Genel Kurula hitabı,10.         Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu ve Danışma Kurulu Asıl ve Yedek Üyelerinin Seçimi,11.         Dilekler ve Kapanış.


  Sosyal Medya