İran TTA Kapsamı Menşe İspat Belgesi Düzenlenmesi  

09 Şubat 2018 / Cuma | Görüntülenme : 896

İran TTA Kapsamı Menşe İspat Belgesi Düzenlenmesi

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün "İran TTA Kapsamı Menşe İspat Belgesi Düzenlenmesi" konulu yazısı ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

Söz konusu yazıda; "İran Gümrük İdaresinin talebine binaen ve TTA kapsamı ticaretin usulüne uygun gerçekleştirilmesini teminen, "İran'a TTA kapsamına giren ürünlerin ihracatında" (belgelerin isim benzerliğinden dolayı karışıklık yaşandığı düşünülen) menşe şahadetnamesinin değil, bir örneği yazı ekinde yer alan ve "Türkiye Cumhuriyeti İle İran İslam Cumhuriyeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun düzenlenmiş (İran TTA) "Menşe İspat Belgesi"nin kullanılması gerektiği" bildirilmektedir.

 

  Sosyal Medya