İthalat Rejimi Kararına Ek Karar ile Bosna ve Hersek Menşeli Bazı Tarım Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar  

11 Nisan 2018 / Çarşamba | Görüntülenme : 505

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar ile Bosna ve Hersek Menşeli Bazı Tarım Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

11 Nisan 2018 Tarihli ve 30388 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

2018/11512    İthalat Rejimi Kararına Ek Karar ile Bosna ve Hersek Menşeli Bazı Tarım Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

Söz konusu Karar ile; 

Bosna-Hersek'den ithal edilen  

-Makarnalık Buğday unu

-Ayçiçeği tohumu, aspir veya pamuk tohumu yağları

-1702 pozisyonundaki şekerler 

için  "sıfır" olarak uygulanan gümrük vergileri arttırıldı.

Aynı ürünler ile et ithalatında Bosna Hersek için tarife kontenjanları açıldı.

 

  Sosyal Medya