İthalatta Alınan İlave Gümrük Vergilerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (İthalat: 2017/4)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ  

02 Mayıs 2018 / Çarşamba | Görüntülenme : 784

İthalatta Alınan İlave Gümrük Vergilerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (İthalat: 2017/4)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

2 Mayıs 2018 Tarihli ve 30409 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tebliğ ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

İthalatta Alınan İlave Gümrük Vergilerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (İthalat: 2017/4)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

Yapılan değişikliğe göre;

-ihracatçı beyanı İlave gümrük vergisi kapsamındaki eşyanın  "serbest dolaşıma giriş rejimi " kapsamında ithali halinde gerekecek

-uzun dönem tedarikçi beyanı ibrazı durumunda ihracatçı beyanı gerekmeyecek.

  Sosyal Medya