İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/10)  

20 Mart 2018 / Salı | Görüntülenme : 531

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/10)

20 Mart 2018 Tarihli ve 30366 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tebliğ ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/10)

Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 5501.30.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında sınıflandırılan “akrilik veya modakrilik" filament demetleri  ithalatına ilişkin olarak sübvansiyon soruşturması açılmıştır. 

  Sosyal Medya