İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/12)  

19 Nisan 2018 / Perşembe | Görüntülenme : 520

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/12)

19 Nisan 2018 Tarihli ve 30396 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tebliğ ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/12)

Söz konusu Tebliğ ile; Finlandiya Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu, Polonya Cumhuriyeti ve Brezilya Federal Cumhuriyeti menşeli 4804.11.11.10.00, 4804.11.15.10.00, 4804.11.90.10.11 ve 4804.11.90.10.12 gümrük tarife istatistik pozisyonları altında yer alan “metrekare ağırlığı 175 gramı geçmeyen beyazlatılmamış birincil elyaf yüzey (kraftlayner) kâğıtlar” isimli eşyanın serbest dolaşıma girişinde %5,21 ila %11,34 oranında dampinge karşı vergi  tahsil edilecektir.

  Sosyal Medya