İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/5)  

08 Mart 2018 / Perşembe | Görüntülenme : 615

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/5)

8 Mart 2018 Tarihli ve 30354 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tebliğ ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/5)

Yapılan nihai gözden geçirme soruşturması sonucunda ÇHC menşeli;

-8415.10.90.00.00 GTİP’li “Yalnız duvar tipi split klimalar” ile

-8415.90.00.90.11 GTİP’i altına kayıtlı “Yalnız duvar tipi split klimaların dış üniteleri (değişken soğutucu debili split klima sistemleri dış ünitesi hariç)” ve

-8415.90.00.90.12 GTİP’i altına kayıtlı “Yalnız duvar tipi split klimaların iç üniteleri”

ithalatında uygulanmakta olan dampinge karşı kesin önlemin CİF kıymetin %25'i oranında tahsiline devam edilmesine karar verildi.

  Sosyal Medya