İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/7)  

02 Mart 2018 / Cuma | Görüntülenme : 571

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/7)

2 Mart 2018 Tarihli ve 30348 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tebliğ ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/7)

Söz konusu Tebliğ ile; Almanya Federal Cumhuriyeti ve İsveç Krallığı menşeli 2836.99.90.10.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda sınıflandırılan “sodyum perkarbonatlar”ın ithalatında CİF Kıymetin %5 ila %12 oranında damping önlemi başlatılmıştır.

 

  Sosyal Medya