İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/29)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ  

13 Nisan 2018 / Cuma | Görüntülenme : 520

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/29)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

13 Nisan 2018 Tarihli ve 30390 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tebliğ ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/29)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İlgili Tebliğ ile; 8302.10 tarife pozisyonunda sınıflandırılan "menteşeler" in Tayvan, Endonezya ve Malezya menşeli olanları için uygulanan damping uygulamasından 8302.10.00.00.12 tarife pozisyonundaki "nakil vasıtalarına mahsus olanlar" hariç tutuldu.

  Sosyal Medya