İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/21)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ  

16 Nisan 2018 / Pazartesi | Görüntülenme : 511

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/21)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

16 Nisan 2018 Tarihli ve 30393 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tebliğ ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/21)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Söz konusu Tebliğ ile; 8302.10 tarife pozisyonunda sınıflandırılan "menteşeler" in İspanya, İtalya, Yunanistan ve Tayland menşeli olarak beyan edilen ve/veya bu ülke çıkışlı olanları için uygulanan damping uygulamasından 8302.10.00.00.12 tarife pozisyonundaki "nakil vasıtalarına mahsus olanlar" hariç tutuldu.

  Sosyal Medya