Kağıtsız Ortamda Gümrük Uygulamaları  

02 Nisan 2012 / Pazartesi | Görüntülenme : 4959

Kağıtsız Ortamda Gümrük Uygulamaları

Bilindiği üzere 28.12.2011 tarih ve 28156 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘’Gümrük Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’’ uyarınca 01/01/2012 tarihinden itibaren yeni kağıtsız beyanname uygulamasına geçilmiştir.


Uygulamaya yönelik bilgilendirme amaçlı 06 Nisan 2012 Cuma günü (13.30 - 14.00 arası kayıt 14:00 17:00 toplantı) İTO Merkez bina meclis salonunda bir toplantı düzenlenecektir


 


 


Katılımcılar :


Harun USLU -   Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdür Yardımcısı


Rasim KUTLU- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı


Tevfik USTA –   Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü


M.Esen YAĞCI - İTO 26 No.lu Gümrük Müşavirleri Meslek Komitesi – Meclis Üyesi

  Sosyal Medya