Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Adreslerinin Güncellenmesi Hakkında  

04 Ocak 2019 / Cuma | Görüntülenme : 1673

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Adreslerinin Güncellenmesi Hakkında

İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün "Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Adreslerinin Güncellenmesi" konulu yazısı ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.Söz konusu yazıda; 1 Sıra Numaralı Elektronik Tebligat Sistemi Genel Tebliğine ilişkin olarak 8 inci maddesinin I inci fıkrasında ifade edilen "Maliye Bakanlığı tarafından Elektronik Tebligat Sistemini kullanma zorunluluğu getirilenler hariç olmak üzere, bu Tebliğ ile kendilerine Elektronik Tebligat Sistemi kullanma zorunluluğu getirilenler, Tebliğ hükümlerine uymamaları halinde 4458 sayılı Gümrük Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca cezalandırılır." hükmü nedeniyle Üyelerimizin güncel KEP adreslerini en geç 31.01.2019 mesai bitimine kadar info@igmd.org.tr adresine veya Dernek Merkezimize bir dilekçe ekinde göndermeleri gerekmektedir.


  Sosyal Medya