Menşe İspat Belgelerinin Sonradan Kontrolü  

31 Ocak 2018 / Çarşamba | Görüntülenme : 961

Menşe İspat Belgelerinin Sonradan Kontrolü

Eşyanın gerekli menşe koşulunu karşılamamasına rağmen bahsi geçen menşe ispat belgelerinin sahte olduğunun bildirilmediği durumlarda, konunun 2014/1 sayılı Genelge’nin “Serbest Dolaşıma Girişte İbraz Edilen Belgelerin Sonradan Kontrolü” başlıklı kısımda yer alan 5/(c) maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün "Menşe İspat Belgelerinin Sonradan Kontrolü" konulu yazısı ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

  Sosyal Medya