Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 63) (e-Teminat Mektuplarının Muhasebe Birimlerine İletilmesi)  

14 Mayıs 2019 / Salı | Görüntülenme : 253

Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 63) (e-Teminat Mektuplarının Muhasebe Birimlerine İletilmesi)

11 Mayıs 2019 Tarihli ve 30771 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 63) (e-Teminat Mektuplarının Muhasebe Birimlerine İletilmesi) konusunda elektronik ortamda düzenlenebilmesi için usul ve esaslar belirlenmiştir.Bu bağlamda Derneğimizin  AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne muhatap 17 Mart 2017 tarih ve 2017/1175-MUD sayılı yazımız ile Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu Genel Kurul Toplantısına sunulmak üzere önerimiz ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.


  Sosyal Medya