Olağan Genel Kurul Toplantısı Son Çağrı  

11 Mart 2019 / Pazartesi | Görüntülenme : 418

Olağan Genel Kurul Toplantısı Son Çağrı

Olağan Genel Kurul Toplantısı Son Çağrı

Değerli Üyelerimiz, Derneğimizin Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı 16 Mart 2019 Cumartesi Günü Saat 10:30’da, İstanbul, Harbiye Gümüş Cad. No: 4 Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Anadolu Oditorium Salonu’nda, aşağıdaki gündem dahilinde yapılacaktır. Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin çağrı ilânı 06 Şubat 2019 tarihli Tünaydın  Gazetesi’nde yayımlanmış olup, Derneğimiz Tüzüğü’nün 18. Maddesi hükmü gereğince Sayın Üyelerimize önemle duyurulur.

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği 

Yönetim Kurulu  

 

 

 

G  Ü  N  D  E  M

 1. Yoklama,
 2. Açılış ve Başkanlık Divanı’nın teşekkülü ve Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
 3. ATATÜRK, Şehitlerimiz ve Meslektaşlarımızdan ebediyete intikal edenler için Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,
 4. Yönetim Kurulunun 2018 yılına ait Faaliyet Raporu ve Mali Raporlarının sunumu ve müzakeresi,
 5. Denetleme Kurulu Raporlarının sunumu ve müzakeresi,
 6. Yönetim Kurulunun İbrası
 7. Denetleme Kurulunun İbrası
 8. 2019 yılı Muhammen Bütçesinin görüşülmesi, kabulü ve fasıllar arasında Yönetim Kurulu’na aktarma yetkisinin verilmesi,
 9. Seçime katılan grupların temsilcilerinin Genel Kurula hitabı,
 10. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu ve Danışma Kurulu Asıl ve Yedek Üyelerinin Seçimi,
 11. Dilekler ve Kapanış.

  Sosyal Medya