Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı Üyelere Birinci Çağrı  

01 Şubat 2018 / Perşembe | Görüntülenme : 579

Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı Üyelere Birinci Çağrı

Değerli Üyelerimiz,

Derneğimizin Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı 17 Şubat 2018 Cumartesi Günü Saat 10:30’ da, İstanbul Tophane Kemeraltı Cad. No: 35 Kalaycıoğlu İşhanı Kat:2’deki Cihat ANCIN Eğitim Salonu’nda, aşağıdaki gündem dahilinde,

Bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı taktirde, ikinci toplantı 24 Şubat 2018 Cumartesi Günü Saat 10:30’ da, İstanbul, Kadir Has Üniversitesi, Kadir has caddesi Cibali / Fatih Adresindeki binasında Konferans salonu’nda, yine aynı gündem dahilinde, yapılacaktır.

Olağan Mali Genel Kurul Toplantısına ilişkin çağrı ilânı 01 Şubat 2018 tarihli Tünaydın Gazetesi’nde yayımlanmış olup, Derneğimiz Tüzüğü’nün 18. Maddesi hükmü gereğince sayın üyelerimize önemle duyurulur.

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği
Yönetim Kurulu

G  Ü  N  D  E  M

1 - Açılış ve Başkanlık Divanı’nın teşekkülü ile Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı Tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,

2 - ATATÜRK, Şehitlerimiz ve Meslektaşlarımızdan ebediyete intikal edenler için Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,

3 - Yönetim Kurulunun 2017 yılına ait Faaliyet Raporu ve Mali Raporlarının sunumu ve müzakeresi,

4 - Denetleme Kurulu Raporlarının sunumu ve müzakeresi,

5 - Yönetim ve Denetleme Kurullarının Ayrı Ayrı İbrası,

6 - Derneğe taşınmaz alınması konusunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,

7 - 2018 yılı Muhammen Bütçesinin görüşülmesi, kabulü ve fasıllar arasında Yönetim Kurulu’na aktarma yetkisinin verilmesi,

8 - Dilekler ve Kapanış.

 

 

  Sosyal Medya