Olağan Mali Genel Kurulumuzu Gerçekleştirdik  

26 Şubat 2018 / Pazartesi | Görüntülenme : 1266

Olağan Mali Genel Kurulumuzu Gerçekleştirdik

Derneğimizin Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı, gerekli çoğunluk bulunmadığından 17 Şubat 2018 günü yapılamamıştır.

İkinci toplantı ise 24 Şubat 2018 Cumartesi Günü Saat 10:30’ da, İstanbul, Kadir Has Üniversitesi, Kadir has caddesi Cibali / Fatih Adresindeki binasında Konferans salonu’nda, yine aynı gündem dahilinde gerçekleştirilmiştir.

Toplantının açılış konuşması Genel Sekreterimiz Sayın Ziya AKGÜN tarafından yapılmıştır. Genel Sekreterimiz tarafından haziruna Divan Kurulu’na ilişkin dilekçe olup olmadığı sorulmuş olup, tek bir dilekçe sunulmuş olması nedeniyle Divan Kurulu’na;

Sayın Zafer AYDIN Divan Başkanlığına, Sayın Ümit ERZURUM ve Sayın Cemal ÖZTÜRK Divan Başkan Yardımcılığına ve Sayın Turgut EĞİNCİ ve Turgay GÜMÜŞYAZICI ise Divan Katip Üyeliğine oy birliğiyle seçilmiştir.

Divan Kurulu tarafından haziruna ilave gündem maddesi olup olmadığı sorulmuş olup, Yönetim Kurulumuz tarafından gündemin 6. Maddesinden sonra gelmek üzere haksız rekabetin önlenmesine ilişkin 4 maddelik önerge Divan Kurulu’na sunuldu. Genel Kurul tarafından Divan Kurulu’na başka önerge sunulmadığı anlaşılmış olup, yapılan oylamada önerge oybirliği ile kabul edilmiştir.

2017 yılı Yönetim Kurulu faaliyetlerinin sunumunu yapan Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Serdar KESKİN, gerçekleşen toplantılar, paneller, ziyaretler, eğitim ve sosyal faaliyetler hakkında Genel Kurula bilgi verirken gündemdeki diğer konulara ilişkin açıklamalar yapmıştır.

2017 Yılı Yönetim Kurulu Mali Raporlarını sunumunu yapan Sayman Üye Sayın Mustafa SEZEN Genel Kurula Derneğimizin mali yapısı hakkında bilgi aktarırken gelir ve gider kalemleri hakkında raporları sunmuştur.

Denetleme Kurulu Raporlarının sunumu ise Denetleme Başkanı Sayın Burhan KANDUR tarafından yapılmıştır.

Yönetim ve Denetleme Kurulları yapılan oylamalar ile ayrı ayrı ibra edilmiştir.

Gündem dâhilinde;

  • Derneğe taşınmaz alınması konusunda Yönetim Kurulu’na süresiz yetki verilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.
  • Yönetim Kurulumuz tarafından 45 üyemizin imzası ile Divan Başkanlığı’na sunularak Genel Kurul gündemine alınan, haksız rekabetin önüne geçilmesine ilişkin dört maddelik önerge, genel kurula katılan üyelerimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

Söz konusu önerge maddeleri:

1- Bir meslek mensubu, kendisi veya bağlı bulunduğu Gümrük Müşavirliği Şirketi üzerinden, yasal vekili olmadıkları her türlü kişi veya kuruluşla, yazılı bir talep olmadan, her hangi bir yöntemle, bilgilendirme, sirküler yayınlama, haber verme, kampanya, pazarlama, tanıtım ve benzeri adlar altında, hiçbir bağlantı ve temas kuramaz, iş talebinde bulunamaz veya fiyat teklifi veremez.

2- Bir meslek mensubu, kendisi veya bağlı bulunduğu Gümrük Müşavirliği Şirketi üzerinden, iş elde edebilmek amacı ile reklam sayılabilecek (ilan veya reklam vermek, yazılı veya görsel basın ile internet ortamında firmasının reklamını yapmaya yönelik her türlü girişim, stant açmak, film, resim, yazı, video vb.) her türlü teşebbüs, faaliyet ve harekette bulunamaz, ayrıca mesleğinin icrası sırasında meslek unvanı dışında, haksız rekabet oluşturacak şekilde, varsa eski veya yeni, Gümrük Müşavirliği unvanı dışındaki başka unvanlarını yazılı veya sözlü bir şekilde kullanamaz.

3- Bir meslek mensubu, kendisi veya bağlı bulunduğu Gümrük Müşavirliği Şirketi üzerinden, iş elde edebilmek amacı ile her türlü kişi veya kuruluşlara, yaptıkları veya yapacakları işler karşılığında oluşan veya oluşacak masrafların, finansman sağlanması şeklinde, belirli bir vade içerisinde karşılanmasına yönelik vaatlerde ve taahhütte bulunamaz.

4- Bir meslek mensubu, her türlü menfaat sağlamak amacı ile mesleği icra etmeye yetkisi olmayan kişilerin, doğrudan veya dolaylı olarak bu mesleğin icra edildiği yerlerde faaliyette bulunmalarını sağlamak adına, Gümrük Müşavirliği belgesini kullandıramaz veya mesleği yapmaya yetkisi olmayan kişilerle, her ne şekilde olursa olsun Gümrük Müşavirliği mesleği ile ilgili işbirliği yapamazlar.

Bilindiği üzere, Dernek Tüzüğümüzün 43. Maddesi; “Gümrük Müşavirliğinin veya Gümrük Müşavir Yardımcılığının onur ve itibarına veya meslek düzen ve geleneklerine uymayan davranışları bulunanlara mesleki çalışmalarda görevini kötüye kullanan veya görevinin gerektirdiği dürüstlüğe uygun şekilde davranmayanlar ile genel kurul kararlarına ve tüzük hükümlerine uymayanlar, asılsız iddia ve isnatlarda bulunarak dernek manevi şahsiyetini sarsan ve küçük düşürenler hakkında bu tüzükte yazılı disiplin cezaları uygulanır.

4458 sayılı Gümrük Kanunu ve buna bağlı Yönetmelikte yer alan cezaların uygulanmış olması, bu bölümde yer alan cezaların uygulanmasını engellemez.” Şeklinde düzenlenmiştir.

Genel Kurulumuzca alınmış olan kararlara aykırı hareket edilmesi durumunda, Tüzüğün 43. Maddesine istinaden işlem yapılacağı tabidir.

Olağan Mali Genel Kurulumuza katılan tüm üyelerimize teşekkür eder, alınan kararların hayırlı ve uğurlu olmasını dileriz.

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği

Yönetim Kurulu

  Sosyal Medya