Özel Amaçlı Nihai Kullanım İzninin Sözleşmeli Kapasite Raporu ile Yapılması Talebi Hakkında  

25 Nisan 2018 / Çarşamba | Görüntülenme : 771

Özel Amaçlı Nihai Kullanım İzninin Sözleşmeli Kapasite Raporu ile Yapılması Talebi Hakkında

Derneğimizin Gümrükler Genel Müdürlüğü'ne muhatap 14.03.2018 tarih, 2018/1253-EA sayı ve "Özel Amaçlı Nihai Kullanım İzninin Sözleşmeli Kapasite Raporu ile Yapılması Talebi" konulu yazısı ile cevabi yazı ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

  Sosyal Medya