Sağlık Kurulu Raporları 2013/37 Sayılı Genelge - 70 Yaş ve Üzerinde Olan Dolaylı Temsilciler  

21 Mart 2018 / Çarşamba | Görüntülenme : 1648

Sağlık Kurulu Raporları 2013/37 Sayılı Genelge - 70 Yaş ve Üzerinde Olan Dolaylı Temsilciler

İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün "Sağlık Kurulu Raporları 2013/37 Sayılı Genelge" konulu yazısında; Gümrükler Genel Müdürlüğünce yayımlanan 06/08/2013 tarihli, 2013/37 sayılı Genelgenin 1. maddesinde; " Doğrudan temsilciler, yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri, gümrük müşavirleri ile gümrük müşavir yardımcılarından, takvim yılı başı itibarıyla (01 Ocak) 70 yaşını dolduranların (01.01.1948 tarihinden önce doğanlar), vücut ve akıl sağlığı yönünden gümrük işlemlerinde doğrudan veya dolaylı temsilci olarak çalışmalarında sakınca bulunmadığına ilişkin, tam teşekküllü resmi sağlık kurumlarından alacakları sağlık kurulu raporunu, doğrudan temsilcilerin firma dosyalarının bulunduğu gümrük idarelerine, yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri, gümrük müşavirleri ile gümrük müşavir yardımcılarının ise bağlı bulundukları Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne Mart ayı sonuna kadar ibraz etmeleri ve söz konusu sağlık kurulu raporlarını her üç yılda bir yenilemeleri,(2016 ve 2017 yılında ibraz edenlerin haricinde)" talimatlandırıldığı belirtilmektedir.

Söz konusu yazı ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

  Sosyal Medya