Sınav İtirazları Hakkında  

25 Ocak 2019 / Cuma | Görüntülenme : 1569

Sınav İtirazları Hakkında

2018 Yılı Gümrük Müşavirliği Ön Eleme ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavına giren adaylar;2018 Yılı Gümrük Müşavirliği Ön Eleme ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavının sonuçlarına itiraz ile ilgili Dernek Avukatlarımızın izlenmesi gereken yola ilişkin görüşleri aşağıdaki gibidir.- Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en geç 10 (on) takvim günü içerisinde Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğüne (TBGGM) yapacaklardır. TBGGM, adaylar tarafından yapılan itirazları, itiraz başvuru süresinin bitiminde ÖDSGM’ ye toplu olarak gönderecektir. ÖDSGM bu itirazları 10 (on) gün içerisinde inceleyip sonuçlandırarak TBGGM’ ye bildirecektir. ÖDSGM’ ye gelen evrak kayıt tarihi geçerli olacaktır. İtirazlara yönelik tüm sonuçlar adaylara TBGGM tarafından bildirilecektir.​- Adaylar, itiraz başvurularını MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile 20 TL (yirmi TL KDV Dâhil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu/ATM işlem fişi ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır.​- Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T. C. kimlik numarası, adı, soyadı, imzası, iletişim bilgileri, banka dekontu/ATM işlem fişi olmayan dilekçeler ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.​- Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.​-2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca, söz konusu sınav ivedi yargılama usulüne tabi olduğundan dava açma süresi 10 (on) gündür.Anılan kanun 20/B maddesinin a bendi dava süresini 10 gün olarak belirleyip yukarıda yer alan ihtiyari  merci başvurusunun uygulanmayacağını belirtmiştir. Bu durumda sınav sonucu ile ilgili olarak2018 Yılı Gümrük Müşavirliği Ön Eleme ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavına giren adaylar;1) Sınav sonucuna İdareye itiraz edebilirler ancak bu durumda itiraz sonucu 10 günlük süreden sonra sonuçlanırsa (ki burada 10 günden sonra sonuçlanacağı açık) dava hakkı ortadan kalkacaktır.2) İdareye itiraz etmezler dava yolunu seçerler, bu durumda mahkeme kanun kapsamında ivedi yargılamanın da ötesinde ki hızlı yargılama sonucu sınava giren hakkında karar verir. Açıklandığı üzere sınav sonucu hakkında kanunun açık düzenlemesi karşısında dava yolunu seçecekler sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 10 günlük yasal süre içerisinde dava açmaları gerekmektedir. İdareye başvuranlar ise idarenin 10 günlük dava açma süresinden önce cevap vermesi halinde bu süre geçmeden dava açabilirler, aksi halde dava yolu süre aşımı nedeni ile red ile sonuçlanacaktır. 


  Sosyal Medya