TAREKS/ÜGD:2019/12 No.lu Tebliğin Uygulaması (Madde 9) Hakkında  

01 Mart 2019 / Cuma | Görüntülenme : 1923

TAREKS/ÜGD:2019/12 No.lu Tebliğin Uygulaması (Madde 9) Hakkında

Derneğimizin İthalat Genel Müdürlüğü'ne muhatap 14.01.2019 tarih, 2019/0229-BU sayılı, Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü'ne muhatap 05.02.2019 tarih, 2019/0546-BU sayı ve "TAREKS/ÜGD:2019/12 No.lu Tebliğin Uygulaması (Madde 9)" konulu yazıları ile Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü'nün cevabi yazısı ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

  Sosyal Medya