Tek pencere Sistemi e-başvuru uygulaması E-devlet kapısına alınıyor  

23 Ocak 2018 / Salı | Görüntülenme : 849

Tek pencere Sistemi e-başvuru uygulaması E-devlet kapısına alınıyor

Tek pencere sistemi 2016-2019 Ulusal E-Devlet Stratejisi ve Eylem Planlama E2.3.l. numaralı "Ortak idari Hizmetler için Uygulamaların Geliştirilmesi" eylemi kapsamında "Tek Pencere Sistemi e-başvuru  uygulaması"nın E-Devlet Kapısından alınmasına karar alındı. Bu  kapsamda Tek  Pencere Sistemi  uygulamasının E-Devlet  Kapısına a  alınmasına yönelik çalışmaların tamamladığını Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nce İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneklerine yazı ile bildirdi. 

  Sosyal Medya