Ticaretin Kolaylaştırılması Koordinasyon Komitesi Çalışma Grupları Toplantıları Gerçekleştirildi  

15 Haziran 2019 / Cumartesi | Görüntülenme : 347

Ticaretin Kolaylaştırılması Koordinasyon Komitesi Çalışma Grupları Toplantıları Gerçekleştirildi

Ticaretin Kolaylaştırılması Koordinasyon Komitesinin çalışmaları kapsamında, 11-12-13 Haziran 2019 tarihinde Ticaret Bakanlığı’nda düzenlenen “Şeffaflık Çalışma Grubu”, “Gümrük ve Dış Ticaret Çalışma Grubu” ile “Lojistik ve Altyapı Çalışma Grubu” toplantılarına Derneğimiz temsilen Başkan Vekilimiz Sn. Rıdvan Haliloğlu, Genel Sekreterimiz Sn. Mustafa Sezen ve Sayman Üyemiz Sn. Osman Karatay katılmışlardır.

 

11 Haziran 2019 tarihinde düzenlenen Şeffaflık Çalışma Grubu toplantısına katılan Başkan Vekilimiz Sn. Rıdvan Haliloğlu;

1) Gümrük beyannameleri kağıt ortamdayken muayene memurunun beyannamenin arkasına bir meşruhat düşmesi söz konusu olduğunda bunları Gümrük Müşavirlerinin görebildiğini, ancak işlemlerin elektronik ortama taşınmasıyla birlikte BİLGE sisteminde memurlarca düşülen meşruhatları Gümrük Müşavirlerinin göremediğini, oysa yapmış oldukları beyan ile ilgili savunma yapmak ya da itiraz etmek için meşruhatın hangi gerekçeler ile yazıldığını veya laboratuvar hangi gerekçeler ile sevk edilmek istendiğini ya da beyannamenin sarıdan kırmızı hatta hangi gerekçe ile sevk edilmek istendiğini bilmenin en doğal hakları olduğunu, bu nedenle meşruhatların Gümrük Müşavirleri tarafından görülebilmesine ilişkin BİLGE Sisteminde düzenlenme yapılmasını,

2) Önceki dönemlerde LARA Sisteminde bir beyannamenin laboratuvar tahliline tabi tutulması sonucunda, laboratuvar tahlil sonuçlarını görebiliyorken, LARA Sisteminin yeni versiyonunda bunları Gümrük Müşavirlerinin göremediğini, süreci takip edebilmek adına, laboratuvar sonuçlarını görebilmek ve çıktılarını alabilmek için isteklerinin olduğunu ve bu konuyla ilgili kurumlar tarafından çalışmalar yapılacağı bilgisinin verildiğini, dile getirmiştir.

 

12 Haziran 2019 tarihinde düzenlenen Gümrük ve Dış Ticaret Çalışma Grubu toplantısına katılan Sayman Üyemiz Sn. Osman Karatay;

1) Bağlayıcı Menşe Bilgisi için ilgili kurum tarafından alt düzenleme çalışmaları yapıldığını,  Bağlayıcı Menşe Bilgisi için ilgili kurumlar tarafından mevzuat düzenlemelerinin yapılacağını, konuyla ilgili Ticaret ve Sanayi Odalarının görüşlerinin alınacağını, Bağlayıcı Kıymet Bilgisi ile henüz bir çalışmanın olmadığını, bu konudaki beklentiler İle ilgili çalışma yapılacağını, Dernek olarak bu konuyla ilgili Dünya Gümrük Müşavirleri Birliğinden görüş alabileceğimizi,

2) Dış ticaret sürecinde uygulanan mevzuatın ihlal edilmesine ve cezalara ilişkin olarak Derneğimiz tarafından çalışma grubuna bir rapor sunulabileceği,

3) Vergi ödemelerinin tüm banka kartları ve kredi kartıyla ödenmesinin sağlanması konusunun gündeme getirildiğini, vergilerin firmalarca ödenmesi zorunluluğunun başka bir madde de özel olarak değerlendirilmesi ve bununla ilgili Derneğimizin bir rapor hazırlayabileceğini, dile getirmiştir.

 

13 Haziran 2019 tarihinde düzenlenen Lojistik ve Altyapı Çalışma Grubu toplantısına katılan Genel Sekreterimiz Sn. Mustafa Sezen;

1) İstanbul Yeni Havalimanında bulunan Gümrük Müdürlüğünün üçe ayrılarak, Kargo Gümrük Müdürlüğü, Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü ve Hızlı Kargo Gümrük Müdürlüğü şeklinde hizmet vermesinin gümrük ve dış ticaret işlemlerinin hızlı ve sağlıklı bir şekilde yapılması noktasında daha faydalı olacağını,

2) Gümrükleme işlemlerinin yapıldığı bazı kara ve demiryolu kapıları, deniz limanları, havalimanları ile serbest bölgelerde ilgili kamu idarelerine gerekli fiziki altyapının yetersiz olduğu ve buralarda gümrük müşavirlerinin de ihtiyaçlarının gözetilmesi gerektiğini, bu konuda İGMD tarafından tüm Türkiye’yi kapsayacak ayrıntılı bir rapor hazırlanarak çalışma grubuna sunulacağını,

3)  Gümrük Müşavir ve Gümrük Müşavir Yardımcılarının ve stajyerlerin gümrüklü sahalara ve limanlara giriş-çıkışlarında Risk Yönetimi, Tasfiye Hizmetleri Döner Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından  düzenlenip basımı ve dağıtımı yapılan çipli kartların giriş/çıkış yapılacak tüm sahalarda ve limanlardaki turnikelere entegre edilerek kullanılmasının mümkün hale getirilmesi konuları, dile getirmiştir.

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği

Yönetim Kurulu

  Foto Galeri

  Sosyal Medya