Ticaretin Kolaylaştırılması Strateji Çalışma Grubu Toplantısı Gerçekleştirildi  

06 Nisan 2018 / Cuma | Görüntülenme : 624

Ticaretin Kolaylaştırılması Strateji Çalışma Grubu Toplantısı Gerçekleştirildi

Ülkemiz uluslararası ticaret altyapısının geliştirilerek rekabet gücümüzün yükseltilmesi, ticaret erbabına yönelik hızlı ve kaliteli hizmet sağlanması ve ülkemize yönelik doğrudan yabancı yatırımların daha da artırılması adına ulusal dış ticaret iş yapılabilirlik pozisyonumuzun gelişmiş ekonomiler seviyesine çıkarılması için Türkiye Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu bünyesinde Strateji Çalışma Grubu tesis edilmiş idi. Çalışma Grubu tarafından hazırlanan “Ticaretin Kolaylaştırılması Türkiye Stratejisi ve Beş Yıllık Eylem Planı (2018-2022)” 8 Mart 2018 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu Genel Kurul 3. Toplantısında kabul edilmiştir.

Çalışma grupları vasıtasıyla hayata geçirilecek eylemlerin süreç yönetiminde tüm çalışma grupları tarafından izlenecek ortak çalışma yol ve yöntemlerinin istişare edilmesini teminen Ticaretin Kolaylaştırılması Strateji Çalışma Grubu Toplantısı 6 Nisan 2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu Toplantıya Derneğimizi temsilen Genel Sekreterimiz Sayın Ziya AKGÜN katılmıştır.

Üyelerimizin bilgilerine sunulur.

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği

Yönetim Kurulu

  Sosyal Medya