“Türkiye Ticaretinde Gümrüklerin Yeri” Sektör Toplantısı Gerçekleştirildi  

15 Ekim 2018 / Pazartesi | Görüntülenme : 1624

“Türkiye Ticaretinde Gümrüklerin Yeri” Sektör Toplantısı Gerçekleştirildi

Derneğimiz ve İTO 25 No.lu Gümrük Müşavirliği Meslek Komitesi'nin işbirliği ile "Türkiye Ticaretinde Gümrüklerin Yeri" Sektör Toplantısı; İTO Eminönü Meclis Salonu’nda yerleşkesinde 15 Ekim Pazartesi günü gerçekleştirilmiştir.

Sektör Toplantısının başkanlığını Dernek Başkanımız Sayın Serdar KESKİN yaparken:

 • Sayın Nizamettin AĞAR (25. No.lu Gümrük Müşavirliği Meslek Komitesi Başkan Yrd.)
 • Sayın Mustafa SEZEN (İGMD Yönetim Kurulu Sayman Üye)
 • Sayın Kadir GÜNDOĞDU (Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdür Yrd.)
 • Sayın Mehmet AKILLI (Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Genel Müdür Yrd.)
 • Sayın Ali TOKSÖZ (Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdür Yrd.)
 • Sayın Yakup SEFER ( Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdür Yrd.)

Konuşmacı olarak yer aldı.

Başkanımız Sayın Serdar KESKİN açılış konuşmasında iş sahiplerinin 109 yıldır kendi ticari menfaatleri, hukuki güvenceleri için bilgi ve tecrübeleriyle yüzlerce mevzuattan sorumlu olan Gümrük Müşavirlerini tercih ettiklerine dikkat çekti.

Sayın Keskin sözlerine şöyle devam etti: “Sadece İGMD üyesi Gümrük Müşavirliği şirketlerinde çalışan personel sayısı yaklaşık 60 bin kişi civarındadır ve bunların %85’ i beyaz yaka şeklinde tabir edilen eğitimli ve nitelikli kişilerden oluşmaktadır. Bütün Türkiye’deki Gümrük Müşavirlik şirketlerinde çalışan sayısı 100 bin üzerindedir.

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği Üyeleri sadece İstanbul’da 450 km’lik bir alan içinde hizmet vermektedir.  Bu kadar büyük bir alanda hizmet vermenin maddi yükü ve iş gücü zorluklarını anlayabilmeniz için çok değil sadece 1 gün bizimle çalışmanız yeterli olacaktır.”

25. No.lu Gümrük Müşavirliği Meslek Komitesi Başkan Yrd. Sayın Nizamettin AĞAR konuşmasında ülkemizdeki gümrük uygulamalarının değişimi ile ilgili bilgi verirken, gümrüklerin ülkelerin ekonomik ve toplumsal politikalarının dümeni, sigortası olduğunu belirtti. Sayın Ağar sözlerine şöyle devam etti: “Ülkemiz bu ticaretten 391 milyar dolarlık bir paya sahiptir. Biz Gümrük Müşavirleri olarak dış ticaret hacmimizin %92’sine imzamızı atmanın haklı gururunu yaşamaktayız. 100 bin civarındaki insan kaynağımızla sadece 6.5 milyon adet gümrük beyannamesini düzenlemedik, kamunun da iş gücünün büyük bir kısmını sırtlandık.”

İGMD Yönetim Kurulu Sayman Üye Sayın Mustafa SEZEN; ülke bütçemizin 5’de birinin Gümrük Vergileri ile karşılandığını belirtirken, Gümrüklerin ülkenin gelişim ve değişimine etkisini şu şekilde sıraladı:

 • Yoksullukla Mücadele
 • Açlığa Son
 • Sağlıklı Bireyler
 • Eşitsizliklerin Azaltılması
 • İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme
 • Erişilebilir ve Temiz Enerji
 • Sanayi, Yenilikçilik ve Alt Yapı
 • Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları
 • Temiz su ve Sıhhi Koşullar
 • Sorumlu Tüketim ve Üretim
 • İklim Eylemi
 • Sudaki ve Karadaki Yaşam
 • Barış ve Adalet

Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdür Yrd. Sayın Kadir GÜNDOĞDU; “Antrepo ve geçici depolama ile ilgili bekleme sıkıntıları yaşıyoruz. Mevzuat düzenlemeleri ile ilgili olarak yaşanan gecikmeler olabiliyor. Gerekli şartlar yerine getirildiğinde yakalanan eşyalar devlet tarafından imha ediliyor, bazıları da eşyaların satışı mümkün oluyor.” dedi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Genel Müdür Yrd. Sayın Mehmet AKILLI; gümrüklerde X-Ray sistemlerine yatırım yaptıklarını ve TÜBİTAK ile ortaklaşa yaptıkları proje ile yakın zamanda X-Ray’de eşyanın otomatik tanımlanmasının söz konusu olacağını belirtti.

Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdür Yrd. Sayın Ali TOKSÖZ; Dünya Ticaret Örgütü’nün verilerine göre 2017 yılında dünya ticareti 17,7 Trilyon dolar olduğunu ve Türkiye’nin Dünya Ticaretinin 1,1’ni karşıladığını dile getirdi.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdür Yrd. Sayın Yakup SEFER; Dış Ticaret Erbabının Gümrük Müşavirlik ücretleri ile ilgili şikayetlerinin gerçeği yansıtmadığını ve Gümrük Müşavirlerinin kestikleri faturaların incelendiğinde de aslında gümrük işlemleri sürecinde kamuya yapılan ödemelerden fatura tutarı yüksek olduğunu belirtti. Gümrük Müşavirinin kestiği faturada hizmet bedelinin düşük olduğunun iyi anlaşılması gerektiğine dikkat çekti.

Sayın Sefer sözlerine şöyle devam etti: “Amacımız kolay güvenilir ve hızlı ticaret. Gümrükler eskiye oranla ciddi değişim ve dönüşüm yaşıyor. Burada 3 temel ayak var. Kamu,  Gümrük Müşavirleri ve Ticaret Erbabı. Bu üç ayak üzerine kurulmuş bir biçimde.” dedi.

Toplantı sonrasında konuşmacılara İTO Meclis Başkan Vekili Sayın Cengiz BALÇIK  ve 25. No.lu Gümrük Müşavirliği Meslek Komitesi Üyesi Sayın Metin KORKMAZ tarafından Ayasofya’nın tarihçesinin kitabı hediye edildi.

Toplantı soru cevap kısmı ile son bulmuştur.

25. No.lu Gümrük Müşavirliği Meslek Komitesi Başkan Yrd. Sayın Nizamettin AĞAR'ın Sunumu için TIKLAYINIZ

İGMD Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mustafa SEZEN'in Sunumu için TIKLAYINIZ

 

 

  Sosyal Medya