Ürün Güvenliği ve Denetimi 2018/5 Sayılı Tebliğin Ek-7'si Hakkında  

22 Ocak 2019 / Salı | Görüntülenme : 688

Ürün Güvenliği ve Denetimi 2018/5 Sayılı Tebliğin Ek-7'si Hakkında

Derneğimizin T.C. Ticaret Bakanlığı'na muhatap 25.12.2018 tarih, 2018/5099-BU sayı ve "Ürün Güvenliği ve Denetimi 2018/5 Sayılı Tebliğin Ek-7'si" konulu yazısı ile cevabi yazı ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

  Sosyal Medya