Yetkilendirilmiş Yükümlülerin İzlenmesi  

31 Ocak 2018 / Çarşamba | Görüntülenme : 833

Yetkilendirilmiş Yükümlülerin İzlenmesi

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahipleri tarafından, soru formlarının sertifikanın düzenlendiği tarihten itibaren üç yılda bir kez sertifika sahibinin mevcut durumunu yansıtacak şekilde güncellenmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda sertifikanın düzenlendiği tarih esas alınarak, her üçüncü yılın sonuna tekabül eden tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar güncel soru formunun hazırlanması ve düzenlendikleri tarihi izleyen 15 iş günü içerisinde sertifikayı düzenlemiş olan bölge müdürlüğüne ibraz edilmesi gerekmektedir. 

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün "Yetkilendirilmiş Yükümlülerin İzlenmesi" konulu yazısı ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

 

  Sosyal Medya