Yükümlülerin beyannamelerini sorgulayabilmeleri  

02 Nisan 2012 / Pazartesi | Görüntülenme : 3750

Yükümlülerin beyannamelerini sorgulayabilmeleri

Bakanlığımıza yapılan müracaatlardan, dış ticaretle iştigal eden yükümlüler tarafından, kendi adlarına tescil edilen ithalat ve ihracat beyannamelerinin sorgulanabilmesi halinde, ticaret erbabının otokontrol sağlayarak gümrük idaresine karşı yükümlülüklerini daha sağlıklı olarak yerine getirilebileceği bilgisine ulaşılmış bulunulmaktadır.


Bu kapsamda, gümrük idarelerinde hesabına işlem yapılan ticaret erbabına,  kendi hesabına yapılan gümrük işlemlerini sorgulayabilmeleri için gerekli sistem düzenlemesi yapılmıştır.


Bu itibarla;


1- Yükümlü adına sorgu yetkisi verilecek kişiye ilişkin firma yetkilendirme yazısı, firma çalışanı olduğunu tevsik edici belge ve kimlik belgesi ile birlikte firmanın ticaret siciline kayıtlı bulunduğu yere en yakın gümrük müdürlüğüne, firmanın ticaret siciline kayıtlı bulunduğu yerde birden fazla gümrük müdürlüğü bulunması halinde ise ilgili gümrük ve ticaret bölge müdürlüğü tarafından belirlenecek gümrük müdürlüğüne yazılı olarak başvurulabilecektir.


2- Başvuruda bulunulan gümrük müdürlüğü tarafından, ilgili firmanın vergi numarası ile bağlantılı olarak,  sorgu yetkisi verilecek kişi ithalatçı/ihracatçı  firma profilinde yetkilendirilecektir.


3- Bakanlığımız internet sayfası üzerinden https://guvas.gumruk.gov.tr/siteroot/index.htm adresindeki "Firma Beyannameleri" sorgulama ekranından ilgili firmanın beyannameleri, firma tarafından yetkilendirilmiş olan kullanıcı tarafından sorgulanabilecektir.

  Sosyal Medya