Danıştay Ondördüncü Dairesinin 28/11/2013 Tarihli ve E: 2013/8527, K: 2013/8595 Sayılı Kararı  

06 Şubat 2014 / Perşembe | Görüntülenme : 2360

Danıştay Ondördüncü Dairesinin 28/11/2013 Tarihli ve E: 2013/8527, K: 2013/8595 Sayılı Kararı

Yükleme demuraj bedelinin CIF bedeline dahil edilmeyerek, çevre katkı payının eksik ödendiği tespit edildiğinden bahisle bu bedelin %1'ne isabet eden 693,77 TL tutarındaki çevre katkı payının ödenmesi amacıyla tesis edilen Karadeniz Ereğli Gümrük Müdürlüğü'nün 08.04.2011 tarih ve 1926 sayılı işlemine karşı yapılan itirazın reddine ilişkin


Danıştay Ondördüncü Dairesinin 28/11/2013 Tarihli ve E: 2013/8527, K: 2013/8595 Sayılı Kararı

  Sosyal Medya