DTÖ Ticaretin Kolaylaştırılması Müzakerelerinde Son Durum  

05 Nisan 2012 / Perşembe | Görüntülenme : 1839

Doha Kalkınma Gündemi Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması müzakerelerini yürüten müzakereciler tarafından yapılan açıklamada, Anlaşmanın nihai halinin sunulabilmesi yolunda çok az bir gelişme kaydedildiği belirtildi. Hızlandırılmış nakliyattan sorumlu Avustralya, bazı hükümlerin parantez dışına alınması noktasında bir yakınsama olmakla birlikte, birkaç konunun halen çözümsüzlüğünü koruduğunu belirtti. Gelişmekte olan ülkelere yönelik özel ve lehte muamele esnekliklerinden sorumlu Morityus, mali ve teknik yardımların çoğunda ve kapasite geliştirme unsurlarında bir bölünme olduğunu ifade etti. Gümrük işbirliği konusundaki raporunu ileten Türkiye ise "birçok teklifin sınırlı sayıda üyenin, (çoğunlukla tek bir üyenin) reddi nedeniyle kabul edilmediğini" belirtirken, taslak metinde birbiriyle bağlantılı olan paragraflar arasında kapsamlı/yatay bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiğinin altını çizdi. Konu ile ilgili raporların 16 Nisan 2012"de başlatılması planlanan Ticaretin Kolay laştırılması Müzakerelerinde tartışılacağı belirtiliyor..Kaynak : Washington Trade Daily


4 Nisan 2012


  Sosyal Medya