Eksik Kurum Belgeleri  

30 Haziran 2016 / Perşembe | Görüntülenme : 1180

Eksik Kurum Belgeleri

İhracatçı firmaların, DİİB/Dİİ ihracat taahhütlerinin kapatılması içingerekliolanvediğerkurumlarcaverilenbilgivebelgelerin temininde yaşanangecikmeler nedeniyle ihracat taahhütlerinin kapatılmasında gecikmeler yaşandığı ve ihracat taahhütlerinin müeyyideli kapatılması suretiyle mağduriyetler yaşandığından hareketle, firmaların kendilerine verilen süreler zarfında diğer kurum ve kuruluşlara ihracat taahhüdünün kapatılması için gerekli bilgi ve belgeler için başvurmaları ve başvurularını resmi evrak girişi ile tevsik etmeleri kaydıyla, başvuruları neticeleninceye kadar taahhütlerinin kapatılmasına ilişkin işlemlerin bekletilmesi, bilgi ve belgelerin temin edilmesini müteakip ibraz etmeleri için 1 (bir) aylık süre verilmesi hususunun 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nin 49uncumaddesiuyarıncauygunbulunduğuifadeedilmektedir. 


 


Söz konusu yazıya ekli dosyadan ulaşabilirsiniz.

  Sosyal Medya