Gümrük ve Ticaret Bakanlığı "Antrepoya Konan Eşyaya İlişkin Duyuru"  

16 Aralık 2014 / Salı | Görüntülenme : 3712

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı "Antrepoya Konan Eşyaya İlişkin Duyuru"

- Antrepo rejimine tabi tutulmuş et ve et ürünleri (2. ve 16. fasıllarda sınıflandırılan), çay ve muz cinsi eşyanın antrepoya alınmasını müteakip yeniden bir iç gümrüğe veya yurt dışına transit rejimi altında taşınmasına izin verilmemesine,

- Antrepo rejimine konu edilmiş tütün ve tütün ürünleri ile alkollü içkilerin transitine ise yalnızca gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere ilgili gümrük idaresine transit edilmesi durumunda izin verilmesine;

- Söz konusu uygulamanın 20.12.2014 tarihinden itibaren tescil edilen antrepo beyannamesine konu eşya için geçerli olmasına;

Karar verilerek bu husus duyurulmuş idi.

Bu kez, 12.12.2014 tarihli Bakanlığımızca yapılan düzenleme ile;

03.12.2014 tarihli düzenlemeye ilave olarak; mısır, cin mısırı, ceviz (kabuklu veya kabuksuz), badem (kabuklu veya kabuksuz), antep fıstığı (kabuklu veya kabuksuz) ile yer fıstığının (tohumluk, kabuklu veya kabuksuz) da antrepo rejimine tabi tutulmalarını müteakip yeniden bir iç gümrüğe veya yurt dışına transit rejimi altında taşınmasına izin verilmemesine,

Yukarıda sözü edilen her iki (03.12.2014 ve 12.12.2014 tarihli) düzenleme kapsamı eşyanın kumanya olarak teslim edilmek istenmesi ya da gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere mağazanın bağlı olduğu gümrük idaresine sevk edilmesi durumunda transit rejimine konu edilebilmesine,

Gümrüksüz satış mağazalarına gönderilen eşyadan geri gelen veya iade edilen eşyaya ilişkin hususları inceleyip sonuçlandırmaya Gümrükler Genel Müdürlüğünün yetkili kılınmasına,

Uygulamanın 03.12.2014 günlü düzenlemede olduğu üzere 20.12.2014 tarihinden itibaren tescil edilen antrepo beyannamesine konu eşya için geçerli olmasına,

Karar verilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.


http://ggm.gtb.gov.tr/duyurular/antrepoya-konan-esyaya-iliskin-duyuru

  Sosyal Medya