Gümrük ve Ticaret Bakanlığı "Liman Ücret Genelgesine İlişkin Duyuru"  

09 Aralık 2014 / Salı | Görüntülenme : 1719

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı "Liman Ücret Genelgesine İlişkin Duyuru"

Gümrük Yönetmeliği’nin 72/Ş maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan, muayene ve kontrol edilecek eşyadan alınacak azami bedellere ilişkin usul ve esasların Bakanlığımızca belirlenebileceği hükmü çerçevesinde verilen yetkiye istinaden bir düzenleme yapılması ihtiyacı hasıl olmuştur.


 

Bu kapsamda Bakanlığımızca 5/12/2014 tarihli ve 2014/29 sayılı Genelge hazırlanmış olup söz konusu Genelge uyarınca liman sahalarında liman işletmelerince eşyanın gümrük kontrolüne hazır edilmesi hizmetleri karşılığında tahsil edilebilecek azami ücretler belirlenmiştir.

 

Söz konusu Genelge ’ye http://ggm.gtb.gov.tr/mevzuat/genelgeler/2014 linkinden ulaşılabilir.

  Sosyal Medya