İhracatta Kullanılan Ahşap Ambalaj Malzemeleri Hk.  

20 Ekim 2015 / Salı | Görüntülenme : 2052

İhracatta Kullanılan Ahşap Ambalaj Malzemeleri Hk.

Söz konusu ihracatta kullanılan ahşap ambalaj malzemelerinin 27.05.2015 tarihli ve 29368 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ''Ahşap Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik'' hükümlerine göre işleme tabi tutulmuş ve uluslararası mevzuat gerekliliklerine göre (ISPM15) işaretlenmiş olması gerektiği,


-Avrupa Birliği (AB) ve diğer ülkelerden alınan bu bildirimlerin elektronik sistem üzerinden diğer  ülkeler tarafından da görülebildiği, bu nedenle ülkemizin bu alandaki  imajının zedelendiği,


-AB üyesi veya diğer ülkeler tarafından ülkemiz menşeli ürünlere ilave tedbirler getirilmemesini teminen ihracatta kullanılan ahşap malzemelerinin uluslararası mevzuata uygun olması ve ihracatçıların azami itina göstermesi gerektiği,


hususları bildirilmektedir.


http://www.denizticaretodasi.org.tr/Sayfalar/sirkulerdetay.aspx?duyuru=8420

  Sosyal Medya