İhracatta Kullanılan Ahşap Ambalaj Malzemeleri ve Duyuru  

28 Ekim 2015 / Çarşamba | Görüntülenme : 921

İhracatta Kullanılan Ahşap Ambalaj Malzemeleri ve Duyuru

*İhraç ürünlerin ambalajlanmasında kullanılan ahşap malzemelerin uluslararası mevzuata uygun olmaması nedeniyle 2015 yılı Eylül ayına ait 21 adet bildirim alındığı,

*Bu bildirimlerin büyük bir kısmının bitkisel veya hayvansal ürünler dışındaki ürünlerin ihracatında kullanılan ahşap ambalaj malzemeleri için olduğu,

*İhracatta kullanılan ahşap ambalaj malzemelerinin 27.05.2015 tarih ve 29368 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik" hükümlerine göre işleme tabi tutulmuş ve uluslararası mevzuat gerekliliklerine göre (ISPM15) işaretlenmiş olması gerektiği,

*AB ve diğer ülkelerden alınan bu bildirimlerin elektronik sistem üzerinden ve diğer ülkeler tarafından da görülebildiği, bu nedenle Türkiye'nin imajının zedelendiği, hususları belirtilmekte olup, AB üyesi ülkeler ve diğer ülkeler tarafından Türkiye menşeli ürünlere ilave tedbirler getirilmemesini teminen ihracatta kullanılan ahşap malzemelerinin uluslararası mevzuata uygun olması için azami itina göstermeleri gerekmektedir.

ISPM+15+Bilgi+Notu
ahşap+amb
EK+-+ahşap+amb

  Sosyal Medya