BAKANIM (ŞİİR)  

BAKANIM (ŞİİR)

 

Yine kaşlarını bize çatmışsın

Sorup, dinlemeden; çatma bakanım

Yönetmelikten de, silip atmışsın

Üvey evlat gibi; yapma bakanım

 

 

Bikesin çilesi âh ile zardır

YGM’yi de elbet yaradan vardır

Sanma ki zalimin ettiği kârdır

Mazlumun âhını; alma bakanım

 

Ön yargı galebe çalmış gerçeğe

Ne mizana uyar; ne de ölçeğe

Birkaç örnek ile şu ak mesleğe

Yazıktır karalar; çalma bakanım

 

Kazık çakan var mı? Gelenler gider…

Kaderin üstüne oturur kader

Adalet elbette tecelli eder

Hukuku yabana; atma bakanım

 

Gümrüğün,  antreponun işgalcisi

Devletle mükellefin fitnecisi

Her türlü musibetin günah keçisi

YGM olarak; görme bakanım

 

Karar çıktı Danıştay’dan dur diye

YGM’yle yeni düzen kur diye

Emir verdin bu mesleği vur diye

Aynı safa ateş; açma bakanım

 

Akıl ermez makamının işine

Sebep ne ki, YGM’nin peşine

Gümrüklerde rastlanmadı eşine

Yaramız taze; açma bakanım

 

Dün çağırdın, yetki verip gel diye

Gözden çıkardın, bizi şimdi el diye

Sisteminin önünde engel diye

Algılatıp öne; sürme bakanım

 

Düzen kurduk, düzen bozup da geldik

Düne kadar sisteminde temeldik

Görev verdin işimizde yüceldik

Meslek şevkimizi; kırma bakanım

 

Katkı saymadınız hem dahlimizi

Anlatsak tam olmaz ahvalimizi

Allah’ın gördüğü şu halimizi

Sormadın velhasıl; sorma bakanım

 

YGM böylece gelse de dile

Evveli çileydi; ahiri çile

Yönetmelik bize çok ağır sille

Devletin eliyle; vurma bakanım

 

Haki DEMİRTAŞ

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri