Gümrükte Kerpiçe Tuğla Dediler  

Gümrükte Kerpiçe Tuğla Dediler

Bir malım takılmış bizim gümrüğe
Yarına mutlaka uğra dediler
Beyanım kerpiçti çamurdan mamul
Memurlar nedense tuğla dediler

Mevzuata baktım kafayı yordum
Savunma için bir plan kurdum
Nihai memurun adını sordum
“Allah sabır versin” Buğra dediler

Çamurla samandan vurdumsa da dem
Manasız gözlerde oluşmuştu kem
Biçareler gibi beklerken merhem
Durma ciğerini dağla dediler

Mükellef dayanmaz böyle sızıya
Masadan masaya döndüm tazıya
Arz ettim halimi döktüm yazıya
Bu yetmez müdüre ağla dediler 

Beyanname hattı sarı yanınca 
Başka dilde kerpiç tuğla olunca
Terimler sözlüğü yaktı kanımca
Kırmızı hattı da turla dediler

Uğraşsam da tuğla kerpiç etmiyor
Bu tarife başka yere gitmiyor
Haki DEMİRTAŞ’ım sözüm yetmiyor
Şiirin sonunu bağla dediler

Haki DEMİRTAŞ
Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri