"Bir Devlet ki! Gümrük işlerini, vergilerini, ülkenin ve milletin ihtiyaçlarına göre düzenlemekten alı konulmuştur. Böyle bir devlete elbette bağımsız devlet denemez."

YGM KOMİTESİ

Başkan
Yusuf ÖLÇEN
Başkan Vekili
Mehmet Memiş YILMAZER
Komite Sekreteri
Mehmet ARIKAN
Komite Üyesi
Ali KAPLAN
Komite Üyesi
Cafer GARİP
Komite Üyesi
Ercan GÜLHAN
Komite Üyesi
Göksu İLDAN
Komite Üyesi
Gülseren ÖZÇELİK
Komite Üyesi
Haki DEMİRTAŞ
Komite Üyesi
Hükmü YAKUT
Komite Üyesi
Hüseyin Adnan ÜKE
Komite Üyesi
Hüseyin SUALP
Komite Üyesi
İhsan TAFRA
Komite Üyesi
Kamil Erdinç KURTSOY
Komite Üyesi
Kerim YILMAZ
Komite Üyesi
Mustafa GÜVEN
Komite Üyesi
Mustafa Yalçın KIZILKOR
Komite Üyesi
Mükerrem HASÖZDEMİR
Komite Üyesi
Naci AKKAYA
Komite Üyesi
Nazım BİLİCAN
Komite Üyesi
Öner GÜL
Komite Üyesi
Ruhen ÖZBEK
Komite Üyesi
Satı AY
Komite Üyesi
Şevket EĞİN
Komite Üyesi
Ümit ERZURUM
Komite Üyesi
Yusuf EROL
Komite Üyesi
Zeki Oğuz GÜVELİ