"Bir Devlet ki! Gümrük işlerini, vergilerini, ülkenin ve milletin ihtiyaçlarına göre düzenlemekten alı konulmuştur. Böyle bir devlete elbette bağımsız devlet denemez."

2013'e Yaklaşırken

Tarih: 14.01.2013 09:25:00 - Görüntülenme: 375

Bu yıl içinde yaptığımız çalışmalardan en anlamlısı Etik Kod çalışmasını tamamlama noktasına getirmemiz oluşturmuştur.Uzun bir dönemdir gündemimizde olan bu çalışmayı sonuçlandıracağımız dönem, etik kodlarla ilgili ulusal ve uluslararası duyarlılığın en zirvede olduğu dönemdir. Herhangi bir olumsuzlukta bütün suçlamanın gümrük müşavirlerine yüklendiği dönemi artık sonlandıracağız. Çalışma ilkelerimizi açık olarak ortaya koyarak ve çalışmalarımızı da buna uygun yürüterek kendi değerlerimizi hizmet verdiğimiz kesimlere daha kolay kabul ettirme noktasına geleceğiz. Tamamlanma noktasına gelen Etik Değerlerimiz çalışmasını 8-9 Aralık’ta Abant’ da yapılacak olan Sayın Müsteşarımız ve Bakanlığımız üst düzey yöneticilerinin de katılacağı Gümrük Müşavirleri Derneklerinin iki günlük ortak çalışma toplantısında son şeklini verdikten sonra kamuoyuyla paylaşacağız ve 2013 yılında uygulamaya da geçireceğiz. Kurumsal yapımızın geliştirilmesi bakımından en önemli konu olarak uzun süredir gündemimizde yer alan Oda Yasası çalışmasında bütün gayretlerimize rağmen maalesef istediğimiz noktada değiliz. Belirli bir mevzuat çerçevesinde çalışan İGMD gibi sivil toplum örgütleri için yapılan çalışmaların her zaman sonuç doğurması maalesef mümkün olamıyor.Çünkü “yasa” düzenlemesi gerektiren konularda sonuç alınabilmesi için elimizde olmayan çok sayıda parametrenin lehimize dönüştürülmesi gerekiyor. İlgili kamu kuruluşları ve Millet Meclisimizin konuya bakışını olumlu yöne dönüştürmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve artık bıkkınlık aşamasına gelmiş olsa da asla oda hedefimizden vazgeçmeyerek daha kararlı, planlı ve çok çalışmalıyız. Çünkü inancımız odur ki, gümrük müşavirliği camiası Oda olmadığı müddetçe esas kurumsal sorunlarını çözmesi kolay olmayacaktır. Önümüzdeki ayın en önemli gündem maddelerinden biri de Asgari Ücret Tarifesi olacaktır. Asgari ücretle ilgili beklentilerimizi tamamen somut çalışmalara, gerçek maliyet ve risk analizlerine dayalı, makul, ölçülebilir, mukayeseli veriler ışığında kasım ayı sonunda Bakanlığımızın onayına sunacağız. Bakanlığımızın asgari ücret önerimizin arkasında yatan ekonomik gerekçeleri anlayacağını umuyoruz. İçinde bulunduğumuz dönemde indirimler de uygulanınca 100 TL’nin çok altına inen hizmet bedelleri bulunmaktadır. Bu tür rakamlar neredeyse idareye gidip gelme maliyetini bile karşılayacak düzeyde değildir. Ücretlerin gerçek maliyetinin altına inmesi başta kamunun güvenliği olmak üzere mesleki standartları düşürmekte ve bağımsızlığımızı çok ciddi tehdit etmektedir. Gümrük mevzuatındaki gümrük müşavirinin müteselsil sorumluluğu; oldukça kalifiye eleman istihdam gerekliliği ve her geçen gün artan maliyetler de dikkate alınınca, asgari ücretin en azından maliyeti ve üstlenilen sorumlulukla paralel olmasını talep etmemiz en doğal hakkımız olduğunu düşünüyorum. Bu konuda Gümrük müşavirleri olarak bizlere de düşen önemli görevler var. Kişisel talep ve beklentiler yerine mesleğin genel menfaatleri ve itibarını dikkate alarak birlik beraberlik içersinde ortak tavır ve duruş belirlemeliyiz. Bir sonraki buluşmamızda Bakanlığımızla birlikte gerçekleştireceğimiz çalışma toplantısının sonuçlarını da sizinle paylaşıyor olacağım. Olumlu izlenimlerle ve somut gelişmelerle sizlerin karşısına çıkmak için her türlü çabanın gösterileceğini bilmenizi isterim. SaygılarımlaTurhan GÜNDÜZİGMD Yönetim Kurulu Başkanı


Son Yüklenen Diğer Haberler