"Bir Devlet ki! Gümrük işlerini, vergilerini, ülkenin ve milletin ihtiyaçlarına göre düzenlemekten alı konulmuştur. Böyle bir devlete elbette bağımsız devlet denemez."

DİSİPLİN KURULU

Başkan
Recai HERGÜN
Gümrük Müşaviri
Başkan Vekili
Özgür TATLIPINAR
Gümrük Müşaviri
Kurul Sekreteri
Tolga ENÇ
Gümrük Müşavir Yardımcısı
Kurul Üyesi
Cemal ÇELEBİ
Gümrük Müşaviri
Kurul Üyesi
Hakkı YILDIZ
Gümrük Müşaviri

YEDEK ÜYELER

Kurul Yedek Üyesi
Aslı ALKAN
Gümrük Müşaviri
Kurul Yedek Üyesi
Bekir KORKMAZ
Gümrük Müşavir Yardımcısı
Kurul Yedek Üyesi
Çetin YILMAZ
Gümrük Müşaviri
Kurul Yedek Üyesi
Mustafa ATICI
Gümrük Müşaviri
Kurul Yedek Üyesi
Selçuk GÜNEYSEL
Gümrük Müşaviri