"Bir Devlet ki! Gümrük işlerini, vergilerini, ülkenin ve milletin ihtiyaçlarına göre düzenlemekten alı konulmuştur. Böyle bir devlete elbette bağımsız devlet denemez."

DİSİPLİN KURULU

Başkan
Özdemir MERDİVANLI
Gümrük Müşaviri
Kurul Sekreteri
Recai HERGÜN
Gümrük Müşaviri
Kurul Üyesi
Hakkı YILDIZ
Gümrük Müşaviri
Kurul Üyesi
Murat TARHAN
Gümrük Müşaviri
Kurul Üyesi
Şenol GÜL
Gümrük Müşavir Yardımcısı

YEDEK ÜYELER

Kurul Yedek Üyesi
Aslı ALKAN
Gümrük Müşaviri
Kurul Yedek Üyesi
Cemal ÇELEBİ
Gümrük Müşaviri
Kurul Yedek Üyesi
Oktay YELDAN
Gümrük Müşaviri
Kurul Yedek Üyesi
Ozan Hikmet YILMAZ
Gümrük Müşavir Yardımcısı