"Bir Devlet ki! Gümrük işlerini, vergilerini, ülkenin ve milletin ihtiyaçlarına göre düzenlemekten alı konulmuştur. Böyle bir devlete elbette bağımsız devlet denemez."

DİSİPLİN KURULU

Başkan
Özdemir MERDİVANLI
Gümrük Müşaviri
Başkan Vekili
Haluk GÜVENER
Gümrük Müşaviri
Kurul Sekreteri
Hakan KAYA
Gümrük Müşaviri
Kurul Üyesi
Şefik ÜSTÜNDAĞ
Gümrük Müşaviri
Kurul Üyesi
İzzet Haluk DAĞLIOĞLU
Gümrük Müşavir Yardımcısı

YEDEK ÜYELER

Kurul Yedek Üyesi
Hakkı YILDIZ
Gümrük Müşaviri
Kurul Yedek Üyesi
Cemal ÇELEBİ
Gümrük Müşaviri
Kurul Yedek Üyesi
Oktay YELDAN
Gümrük Müşaviri
Kurul Yedek Üyesi
Zafer ŞEKER
Gümrük Müşaviri
Kurul Yedek Üyesi
Güven ÖZTÜRK
Gümrük Müşavir Yardımcısı