"Bir Devlet ki! Gümrük işlerini, vergilerini, ülkenin ve milletin ihtiyaçlarına göre düzenlemekten alı konulmuştur. Böyle bir devlete elbette bağımsız devlet denemez."

DİSİPLİN KURULU

Disiplin Kurulu beş asıl ve beş yedek üyeden kurulur ve Genel Kurul tarafından gizli oyla dernek üyeleri arasından seçilir. Asıl ve yedek üyelerden birer tanesi Gümrük Müşavir Yardımcıları arasından seçilir. Disiplin Kuruluna seçilmek için üyelerin 40 yaşını doldurmuş ve en az 5 yıldır Gümrük Müsteşarlığı’nca verilmiş izin belgesi sahibi olmaları gerekir.

DİSİPLİN KURULUNUN GÖREVLERİ

MADDE 33 – Disiplin Kurulu, bu tüzükte kayıtlı amaçlara uymayan, üyelik görevlerini yerine getirmeyen, mesleğin onur ve itibarını zedeleyici şekilde icraatta bulunanlar hakkında tüzükte belirtilen cezaları vermekle yükümlüdür.

DİSİPLİN KURULU KARARLARI

MADDE 34 – Disiplin Kurulu, kendi arasında, gümrük müşavirlerinden bir Başkan ve bir Başkan Vekili seçer ve üyelerin çoğunluğu ile toplanır. Yönetim Kurulunca kendilerine bildirilen konular hakkında en geç on beş gün içinde ve çoğunlukla karar verir. Bu kararlar toplantı sırasında karar defterine yazılır ve Kurul üyeleri tarafından imzalanır.

Başkan
Özdemir MERDİVANLI
Gümrük Müşaviri
Başkan Vekili
Haluk GÜVENER
Gümrük Müşaviri
Kurul Sekreteri
Hakan KAYA
Gümrük Müşaviri
Kurul Üyesi
Şefik ÜSTÜNDAĞ
Gümrük Müşaviri
Kurul Üyesi
İzzet Haluk DAĞLIOĞLU
Gümrük Müşavir Yardımcısı

YEDEK ÜYELER

Kurul Yedek Üyesi
Hakkı YILDIZ
Gümrük Müşaviri
Kurul Yedek Üyesi
Cemal ÇELEBİ
Gümrük Müşaviri
Kurul Yedek Üyesi
Oktay YELDAN
Gümrük Müşaviri
Kurul Yedek Üyesi
Zafer ŞEKER
Gümrük Müşaviri
Kurul Yedek Üyesi
Güven ÖZTÜRK
Gümrük Müşavir Yardımcısı