"Bir Devlet ki! Gümrük işlerini, vergilerini, ülkenin ve milletin ihtiyaçlarına göre düzenlemekten alı konulmuştur. Böyle bir devlete elbette bağımsız devlet denemez."

Geçmiş Dönem Başkanlarımız

Turhan GÜNDÜZ
2011 - 2015
Cihangir ONGER
2007 - 2011
Esen YAĞCI
2003 - 2007
Esen SİNAL
2000 - 2003
Mithat AKAR
1996 - 2000
M.Tevfik MİRZA
1994 - 1996
Asım BARLIN
1992 - 1994
Cemal YİRMİBEŞ
1981 - 1992
Münir KIVRAK
1979 - 1981
M.Reşit ATA
1977 - 1979
M.Raif ONGER
1973 - 1977
Kadri DAĞ
1969 - 1971
Salih Zeki AYKAL
1959 - 1960
Ali Rıza BARKOT
1939 - 1940
Hasan Tahsin ÖZGEN
1938 - 1939