"Bir Devlet ki! Gümrük işlerini, vergilerini, ülkenin ve milletin ihtiyaçlarına göre düzenlemekten alı konulmuştur. Böyle bir devlete elbette bağımsız devlet denemez."

ETİK KURULU

Başkan
Köksal ÇEBİ
Gümrük Müşaviri
Başkan Vekili
Melek DALKIN
Gümrük Müşaviri
Kurul Sekreteri
Halim Emrah ÇELİKKOL
Gümrük Müşaviri
Kurul Üyesi
Ercüment Güngör BAYRU
Gümrük Müşavir Yardımcısı
Kurul Üyesi
Erkan ORAKCİ
Gümrük Müşaviri
Kurul Üyesi
Ersin AYDAR
Gümrük Müşaviri
Kurul Üyesi
İbrahim ÇALIŞKAN
Avukat
Kurul Üyesi
Yakup BAYRAK
Gümrük Müşaviri
Kurul Üyesi
Zafer BULAM
Gümrük Müşaviri