"Bir Devlet ki! Gümrük işlerini, vergilerini, ülkenin ve milletin ihtiyaçlarına göre düzenlemekten alı konulmuştur. Böyle bir devlete elbette bağımsız devlet denemez."

YÖNETİM KURULU

BAŞKAN
Serdar KESKİN
Gümrük Müşaviri
BAŞKAN VEKİLİ
Nizamettin AĞAR
Gümrük Müşaviri
BAŞKAN VEKİLİ
Çiğdem AĞDAĞ
Gümrük Müşaviri
GENEL SEKRETER
Murat ŞAHİN
Gümrük Müşaviri
SAYMAN ÜYE
Hakan KAYA
Gümrük Müşaviri
VEZNEDAR ÜYE
Mustafa AKBAĞ
Gümrük Müşaviri
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Olcay ŞAHİN
Gümrük Müşaviri
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Mehmet Memiş YILMAZER
Gümrük Müşaviri
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Emrullah YARDIMCI
Gümrük Müşavir Yardımcısı
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Can YILMAZ
Gümrük Müşavir Yardımcısı
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Tayfun TOSUN
Gümrük Müşavir Yardımcısı

YEDEK ÜYELER

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYESİ
Servet KARTAL
Gümrük Müşaviri
YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYESİ
Turgay ÖZEREN
Gümrük Müşaviri
YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYESİ
Puaç Ekin KALEMDAROĞLU
Gümrük Müşaviri
YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYESİ
Ayhan AYVACI
Gümrük Müşaviri
YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYESİ
Melek DALKIN
Gümrük Müşaviri
YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYESİ
Yavuz ŞEKEROĞLU
Gümrük Müşaviri
YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYESİ
Cengiz SÖNMEZ
Gümrük Müşaviri
YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYESİ
Namık Kemal KALPAKOĞLU
Gümrük Müşaviri
YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYESİ
Fatih İlyas AKYOL
Gümrük Müşavir Yardımcısı
YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYESİ
Halis POLAT
Gümrük Müşavir Yardımcısı
YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYESİ
Mustafa KARANLIK
Gümrük Müşavir Yardımcısı