"Bir Devlet ki! Gümrük işlerini, vergilerini, ülkenin ve milletin ihtiyaçlarına göre düzenlemekten alı konulmuştur. Böyle bir devlete elbette bağımsız devlet denemez."

YÖNETİM KURULU

BAŞKAN
Serdar KESKİN
Gümrük Müşaviri
BAŞKAN VEKİLİ
Rıdvan HALİLOĞLU
Gümrük Müşaviri
BAŞKAN VEKİLİ
Nizamettin AĞAR
Gümrük Müşaviri
GENEL SEKRETER
Çiğdem AĞDAĞ
Gümrük Müşaviri
SAYMAN ÜYE
Zeynel TUTAR
Gümrük Müşavir Yardımcısı
VEZNEDAR ÜYE
Atakan ÖRNAL
Gümrük Müşaviri
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Mustafa AKBAĞ
Gümrük Müşaviri
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Murat ŞAHİN
Gümrük Müşaviri
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Hakan KAYA
Gümrük Müşaviri
GENEL SEKRETER YRD.
Hasan Hüseyin ERCAN
Gümrük Müşavir Yardımcısı
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Murat Yılmaz GÜNDOĞDU
Gümrük Müşavir Yardımcısı

YEDEK ÜYELER

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYESİ
Servet KARTAL
Gümrük Müşaviri
YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYESİ
Semih ERCAN
Gümrük Müşaviri
YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYESİ
Aygül BAYRAKTAR
Gümrük Müşaviri
YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYESİ
Yavuz ŞEKEROĞLU
Gümrük Müşaviri
YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYESİ
Mustafa Kemal ARSAK
Gümrük Müşaviri
YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYESİ
Turgay ÖZEREN
Gümrük Müşaviri
YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYESİ
Halim Emrah ÇELİKKOL
Gümrük Müşaviri
YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYESİ
Melek DALKIN
Gümrük Müşaviri
YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYESİ
Kazım ADIGÜZEL
Gümrük Müşavir Yardımcısı
YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYESİ
Cahit HANGÜL (Anısına)
Gümrük Müşavir Yardımcısı
YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYESİ
İlkay SÜL
Gümrük Müşavir Yardımcısı