"Bir Devlet ki! Gümrük işlerini, vergilerini, ülkenin ve milletin ihtiyaçlarına göre düzenlemekten alı konulmuştur. Böyle bir devlete elbette bağımsız devlet denemez."

KALİTE POLİTİKAMIZ

-       Kanun, ilgili mevzuat ve tüzüğümüz ile Derneğimize verilmiş olan görev ve       sorumluluklar çerçevesinde, çalışan ve üyelerinin memnuniyetini ön planda tutarak, objektiflik  ve   güvenilirlik anlayışıyla en etkin şekilde hizmet vermek  ve olabilecek en iyi hizmeti sağlamak için, sürekli arayışlar içinde bulunmak.

-          Üyelerle işbirliği yaparak en üst düzeyde memnuniyet sağlamak,

-        Hizmette güven, eşitlik, tarafsızlık ve gizlilik,

-        Konusunda ulusal ve uluslararası alanda öncülük ve liderlik,

-        Amaç ve hedeflerimize en kısa sürede ulaşabilmek için kaynakları en etkin ve ekonomik biçimde kullanmak, 

-        Üyelerimize sunduğumuz hizmetleri sürekli geliştirmek, 

-        Katılımcı yönetim anlayışı doğrultusunda üyelerimizle yönetimi paylaşmak, 

-        Meslek mensuplarının yaşadığı sorunların kaynağını tespit etmek ve geleceğinin yapılandırılmasına yönelik uygulamaları geliştirmek ve meslek mensuplarının işlerini kolaylaştıracak projeler hazırlamak, 

-        Meslek mensuplarına öncülük ederek örnek bir sivil toplum örgütü ve meslek grubu oluşturmak, 

-   Meslek mensuplarını küresel gelişmeler ve olası riskler karşısında sürekli bilgilendirmek amacıyla, iletişimi daha da etkinleştirmek, eğitimler düzenlemek, 

-        Ekip çalışması anlayışını kurum kültürümüzün temel unsurlarından biri olarak görmek, 

-        Çalışanlarına ve hizmet verdiği kişi/kurumlara değer veren bir kurum kültürü oluşturmak ve çalışma ortamını yasaların öngördüğü sağlık önlemleriyle etkinleştirerek tüm ilgili tarafların sağlığını korumasına katkı sağlamak, 

-        Belirlenen hedeflere ulaşmak  için  sistemli  ve  planlı  eğitim,  katılım  ve  geliştirme çalışmaları yapmak, 

-        Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilmek için; kalite yönetim sisteminin şartlarına uymak ve kalite yönetim sistemimizi risk odaklı yaklaşımla sürekli iyileştirerek geliştirmek.                                               

F.43 Rev.03

                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                            07.10.2020

 

Serdar KESKİN

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği

Yönetim Kurulu Başkanı