"Bir Devlet ki! Gümrük işlerini, vergilerini, ülkenin ve milletin ihtiyaçlarına göre düzenlemekten alı konulmuştur. Böyle bir devlete elbette bağımsız devlet denemez."

KİTAPLAR

4458 Sayılı Gümrük Kanunu Dipnotlu Açılımı

4458 Sayılı Gümrük Kanunu Dipnotlu Açılımı

200,00 TL

Gümrük Beyannamesinin Doğru Hazırlanması ve Kontrolü Kitabı

Gümrük Beyannamesinin Doğru Hazırlanması ve Kontrolü Kitabı

380,00 TL

Gümrük Mevzuat Kitabı

Gümrük Mevzuat Kitabı

300,00 TL

Gümrük Mevzuatına İlişkin Seçilmiş Danıştay Kararları

Gümrük Mevzuatına İlişkin Seçilmiş Danıştay Kararları

200,00 TL

Gümrük Tarife Cetveli

Gümrük Tarife Cetveli

225,00 TL

Tarife Test Kitabı

Tarife Test Kitabı

200,00 TL

Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri

Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri

170,00 TL