"Bir Devlet ki! Gümrük işlerini, vergilerini, ülkenin ve milletin ihtiyaçlarına göre düzenlemekten alı konulmuştur. Böyle bir devlete elbette bağımsız devlet denemez."

DANIŞMA KURULU

Kurul Üyesi
Bayram DOĞAN
Gümrük Müşaviri
Kurul Üyesi
Turgay DAVAZ
Gümrük Müşaviri
Kurul Üyesi
Kazım Ozan ERCAN
Gümrük Müşaviri
Kurul Üyesi
Gülseren ÖZÇELİK
Gümrük Müşaviri
Kurul Üyesi
Mustafa TAYLAN
Gümrük Müşaviri
Kurul Üyesi
Şenol GÜL
Gümrük Müşavir Yardımcısı

YEDEK ÜYELER

Kurul Yedek Üyesi
Mehmet Nazmi BÜYÜKAKGÜL
Gümrük Müşaviri
Kurul Yedek Üyesi
Figen POLAT
Gümrük Müşaviri
Kurul Yedek Üyesi
Ahmet BÖREKÇİ
Gümrük Müşaviri
Kurul Yedek Üyesi
Fikret KADAYIFÇIOĞLU
Gümrük Müşaviri
Kurul Yedek Üyesi
İsmail CERRAHOĞLU
Gümrük Müşaviri
Kurul Yedek Üyesi
Sami TEZER
Gümrük Müşavir Yardımcısı

TABİİ ÜYELER

Tabii Üye
Asım BARLIN
Gümrük Müşaviri
Tabii Üye
Esen SİNAL
Gümrük Müşaviri
Tabii Üye
Esen YAĞCI
Gümrük Müşaviri
Tabii Üye
A. Cihangir ONGER
Gümrük Müşaviri
Tabii Üye
Turhan GÜNDÜZ
Gümrük Müşaviri