"Bir Devlet ki! Gümrük işlerini, vergilerini, ülkenin ve milletin ihtiyaçlarına göre düzenlemekten alı konulmuştur. Böyle bir devlete elbette bağımsız devlet denemez."

DANIŞMA KURULU

Kurul Üyesi
Bayram DOĞAN
Gümrük Müşaviri
Kurul Üyesi
Zihni YEŞİLYURT
Gümrük Müşaviri
Kurul Üyesi
Turgay DAVAZ
Gümrük Müşaviri
Kurul Üyesi
Mustafa TAYLAN
Gümrük Müşaviri
Kurul Üyesi
Kazım Ercan OZAN
Gümrük Müşaviri
Kurul Üyesi
Ramazan SAK
Gümrük Müşavir Yardımcısı

YEDEK ÜYELER

Kurul Üyesi
Hasan Fehmi KONAL
Gümrük Müşaviri
Kurul Üyesi
Erdoğan Muhsin GÖNENÇ
Gümrük Müşaviri
Kurul Üyesi
Tuncer DEMİRTEKİN
Gümrük Müşaviri
Kurul Üyesi
Ferhat ÖZEREN
Gümrük Müşaviri
Kurul Üyesi
İlkay SÜL
Gümrük Müşavir Yardımcısı

TABİİ ÜYELER

Tabii Üye
Asım BARLIN
Gümrük Müşaviri
Tabii Üye
M.Tevfik MİRZA
Gümrük Müşaviri
Tabii Üye
Esen SİNAL
Gümrük Müşaviri
Tabii Üye
Esen YAĞCI
Gümrük Müşaviri
Tabii Üye
A. Cihangir ONGER
Gümrük Müşaviri
Tabii Üye
Turhan GÜNDÜZ
Gümrük Müşaviri