"Bir Devlet ki! Gümrük işlerini, vergilerini, ülkenin ve milletin ihtiyaçlarına göre düzenlemekten alı konulmuştur. Böyle bir devlete elbette bağımsız devlet denemez."

GUVAS

Dolaylı Temsilci Gümrük Müşavirleri tarafından internet üzerinden ve/veya web servis ile erişim yoluyla ulaşabileceği bilgiler:

1.Gümrük Müşavirinin Kullanıcı Kodu, Gönderim Şekli

2.İhracatçı/İthalatçı Firma Unvanı, Vergi No

3.Fatura Bilgileri: İhraç/İthal Ülkesi, Toplam Fatura Değeri, Döviz Cinsi, Teslim Şekli

4.Beyanname No, Rejim Kodu, Beyanname Tescil Tarihi, Saati

5.Onay Tarih ve Saati

6.Muayene Hat, Tarih ve Saati

7.Özet Beyan Tescil Tarihi, Saati (Kapanmış Beyannamelerin İstatistikleri)

8.Kapanma Tarihi, Saati (Kapanmış Beyannamelerin İstatistikleri)

9.Vezne Tarihi, Saati

10.Ambar Çıkış Tarihi, Saati (Kapanmış Beyannamelerin İstatistikleri)

11.Muayene Memuru Sicil No, İşlem Açıklaması (Anlık Sorgulama)

Abonelik Ücretleri:

Abonelik ücretlerinin, ilk giriş ücreti 50 TL; bir kontör ücreti 0.05 TL; internet üzerinden erişimde satır başına 1 kontör; hem internet üzerinden hem de Excel dosyasına aktarılarak yapılan işlemlerde satır başına 10 kontör; Web servis ile erişimde her satır için 10 kontör, anlık online sorgulamalarda sorgu başına 20 kontör olacağı; Bilgi erişim sistemlerinden her ikisine de üye olmanın mümkün olup; her ikisine de üye olunması halinde her iki sistemden yararlandırma için ayrı ayrı ücret alınacağı, Müsteşarlık ve Gümrük Müşavirleri Dernekleri arasında imzalanan protokol ile hükme bağlanmıştır.

DOLAYLI TEMSİLCİLER (GÜMRÜK MÜŞAVİRİ) TARAFINDAN GÜVAS ABONELİK TALEPLERİ İÇİN İSTENEN BELGELER:

EK1’de yer alan veya www.igmd.org adresinden elde edilen “GÜVAS (Gümrük Veri Ambar) Sistemini Kullanma Abone Müracaat Formu (Dolaylı Temsilci)”nu Gümrük Müşavirleri tarafından eksiksiz doldurulup imzalanarak Derneğe bizzat müracaat edebileceği gibi formu faks ile gönderilebilir.

İlk Giriş Aidat ücretini (50.- TL) yatırıldığına dair Banka Makbuz aslı ve/veya faksı ve/veya fotokopisi,


Hesap adı: İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği İktisadi İşletmesi

VAKIFBANK IBAN NO :TR630001500158007303767747


NOT: Gümrük Müşaviri Faaliyette bulunduğu Firma adına ücret yatırılması halinde mutlaka “Gümrük Müşaviri Adı ve Soyadı” ve “GUVAS İlk giriş Abone ücreti ” Banka Makbuz üzerinde açıklaması yapılacaktır.

İNTERNET ÜZERİNDEN VE/VEYA WEB SERVİS İLE GÜVAS (Gümrük Veri Ambarı Sistemi) ULAŞIM İÇİN DOLAYLI TEMSİLCİLER TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER:

1.Kontör ücretleri: bir kontör ücreti 0.05 TL; internet üzerinden erişimde satır başına 1 kontör; hem internet üzerinden hem de Excel dosyasına aktarılarak yapılan işlemlerde satır başına 10 kontör; Web servis ile erişimde her satır için 10 kontör, anlık online sorgulamalarda sorgu başına 20 kontör’dür.

2.Dolaylı temsilciler 500 kontör, 1000 kontör, 1500 kontör…… gibi 500 ve katları olmak üzere dilediği kadar (1 Kontör 0.05 TL) aşağıda yazılı banka hesabına yatırılacak ve EK.1 , EK.3 yer alan veya www.igmd.org adresinde elde edilen dilekçe ve Banka Makbuz fotokopisi ve/veya Faksları ile müracaat edilecektir.

Hesap adı : İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği İktisadi İşletmesi

VAKIFBANK IBAN NO: TR630001500158007303767747


NOT: : Gümrük Müşaviri Faaliyette bulunduğu Firma adına ücret yatırılması halinde mutlaka “Gümrük Müşaviri Adı ve Soyadı” ve “……… adet kontör ücreti” Banka Makbuz üzerinde açıklaması yapılacaktır.

1.Kontör Müracaatı kabul edilen Temsilcilerin kontörleri Derneğimizde görevli kişilerce yüklenerek en geç 1 gün sonra sisteme açılacaktır. Kontörü biten abonelere sistem tarafından otomatikman GÜVAS sistemine giriş izin verilmeyecektir. Her abone Kalan Kontör sayısını kendi sayfasından izleyebilecektir.

2.Her abone Kendilerine Gümrük Müsteşarlığı tarafından verilen Kullanıcı Adı ve Şifre ile sisteme giriş yapacaktır.Kullanıcı kodu kısmına T.C. Kimlik Numaranızı yazacak parola kısmına BİLGE sistemindeki parolanızı yazarak sisteme giriş yapacaksınız. Ayrıca bir Kullanıcı adı ve porola tanımlaması yapılmayacaktır.

Banka Makbuzu üzerinde yazılması istenen bilgilerin yanlışlığından ya da eksik doldurulan formlardan dolayı oluşabilecek aksiliklerden Derneğimiz sorumlu değildir. Yatırılan ücreti banka hesabında gözükmeyen abonelerin işlemleri yapılmayacaktır.

GÜVAS sistem web sayfasında oluşabilecek hatalardan derneğimiz sorumlu değildir.

Sayfa Dökümanları